Skiløyper

under oppdatering

RYESVEI

"Akeregler"

Under restaurasjonsarbeidene i 2005 ble alle gjerder langs veien byttet ut, og stien ble utvidet på en rekke plasser, slik at ferdselen nedover skulle bli så sikker som mulig. Det er påbudt å bruke hjelm og briller under aketuren nedover Ryesvei. Sjekk også klærne dine, slik at de ikke er ukomfortable. For trange klær kan gi frostskader. Det er steder på turen som kan være litt vanskelige - tenk derfor "Sikkerhet først". Ak kontrollert og på en slik måte at du kan bremse eller unnvike den eller det som måtte befinne seg i løypa. Overdreven hastighet kan medføre alvorlige skader på deg eller andre. All ferdsel i Ryesvei skjer på eget ansvar.

Norges lengste akebakke!

Ryesvei er en spennende zikk-zakk vei som slynger seg nedover fjellsiden fra Krossobanens øvre stasjon Gvepseborg - til nedre stasjon Krosso. Veien ble restaurert for rundt 1 mill kr i 2005 - og er åpen for aking. Løypa er 3851 m. lang, høydeforskjellen ca 500 m og veien har 21 krappe svinger. Dermed er dette Norges lengste akebakke med heis. Så kom en tur til Rjukan i Tinn Kommune og ta en aketur i Norges råeste og lengste bakke!